fbpx

Reuniunea Operatorilor, Producătorilor și Autorităților din Transportul Public

14 noiembrie

Gala Premiilor pentru Transportul Public ROPAT 2022

Regulament

Regulament Gala Premiilor pentru Transportul Public

27 Octombrie 2022 – București – România

Prezentul regulament a fost actualizat la data de 05.08.2022.

Articolul 1 – Obiective și organizare

1.1. Gala Reuniunea Operatorilor, Producătorilor Și Autorităților Din Transportul Public (ROPAT) este un eveniment anual, ce are ca scop descoperirea, recunoașterea și premierea soluțiilor și/sau proiectelor inovatoare propuse UAT-uri, antreprenori, mediul asociativ sau mediul academic, tuturor celor care modelează viitorul transportului public durabil și sustenabil. Premiile ROPAT au ca scop descoperirea, recunoașterea și premierea proiectelor și soluțiilor inovatoare care conduc la dezvoltarea transportului public durabil și sustenabil.  Inovația implică o tehnologie, o procedură sau un serviciu de pionierat care ar putea fi implementate pe scară largă, sau folosirea unor tehnologii existente într-o manieră inovatoare, care aduce valoare adăugată unei comunități.

1.2. Proiectele considerate cele mai inovatoare, creative și/sau impresionante pentru vor fi selectate de un juriu desemnat de organizator. Câștigătorii vor fi anunțați la ceremonia de premiere a Galei Reuniunea Operatorilor, Producătorilor Și Autorităților Din Transportul Public, care se va desfășura în data de 27 Octombrie 2022.

1.3. Proiectele (în funcție de categorii) pot fi depuse pentru examinare până la data închiderii sesiunii de înscriere, la data actualizării regulamentului aceasta fiind 10 Octombrie 2022 ora 23.59.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, implicit oricare dintre condițiile privind organizarea Programului, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau prelungi desfășurarea acestuia, urmând ca modificările și/sau completările să fie făcute publice pe website-ul ropat.ro.

Articolul 2 – Organizator

2.1. Gala Premiilor pentru Transportul Public este organizată de Asociația Română pentru Smart City și Mobilitate, organizație neguvernamentală cu sediul social în Splaiul Unirii nr.16, etajul 2, camera nr. 214, biroul nr. 8, București, având codul de înregistrare fiscală RO 37068625.  Unicul titular al site-ului www.ropat.ro este Asociația Română pentru Smart City.

2.2. Participanții beneficiază de asistenţă în etapa de înscriere a proiectelor în competiția Gala Reuniunea Operatorilor, Producătorilor Și Autorităților Din Transportul Public, prin solicitările transmise la adresa de e-mail 2022@ropat.ro sau prin apelarea numărului de telefon 031 425 42 63 (apel taxabil normal, conform planurilor tarifare proprii ale apelanţilor), în perioada deschisă pentru înscrieri, luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00.

Articolul 3 – Cererile și eligibilitatea

3.1. Programul este organizat și se desfășoară la nivel naţional, fiind destinat oricărei persoane juridice care îndeplineşte condițiile de eligibilitate stabilite în prezentul Regulament și care dorește să se implice în competiție prin înscrierea unui proiect.

3.2. Pentru această competiție se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

a) Solicitanții trebuie să facă parte din echipa de management sau să aibă un mandat în acest sens, dacă înscriu proiectul din partea unei instituții publice/ să fie fondatori și/sau directori ai unei companii independente, ai unei companii de start-up sau dezvoltatori ai unui proiect antreprenorial și/sau de cercetare care oferă o soluție pentru a îmbunătăți Transportului Public.

b) Naționalitate: toate naționalitățile.

c) Neeligibilitate: membrii juriului, experți din cadrul ARSC, precum și membrii familiilor acestora.

3.3. Organizatorul încurajează depunerea de proiecte ce folosesc soluții tehnologice care se încadrează în următoarele categorii de interes:

Gala este organizată în 7 secțiuni principale și va oferi, cu ocazia primei ediții, următoarele premii:

Secțiunea 1 – Transport Rutier

 • Cel mai bun operator de transport public
 • Cel mai bun operator de transport public privat
 • Cel mai inovator operator de transport public
 • Managerul de transport public al anului
 • Cel mai inovator proiect din industria traficului rutier

Secțiunea 2 – Transport Feroviar

 • Cel mai bun operator de transport feroviar din România
 • Cel mai inovator operator feroviar din România
 • Managerul de transport feroviar al anului
 • Excelență în transportul feroviar
 • Excelență în serviciul feroviar de călători

Secțiunea 3 – Transport Aerian

 • Cel mai bun operator de transport aerian din România
 • Cel mai inovator operator aerian din România
 • Excelență în transportul aerian
 • Excelență în serviciul de pasageri aerieni
 • Aeroportul anului

Secțiunea 4 – Transport Naval

 • Excelență în transportul maritim
 • Excelență în transportul public de pasageri
 • Excelență în transportul industrial
 • Excelență în transportul pe apă intern

Secțiunea 5 – Infrastructură

 • Cea mai bună companie de construcții (drumuri, poduri, infrastructură mare)
 • Cea mai bună companie pentru întreținere a transporturilor
 • Cea mai bună soluție de semnalizare pentru transportul public
 • Cel mai bun proiect de siguranță rutieră
 • Eficiența Energetică în Transportul Public
 • Cel mai inovativ proiect de mentenanță pentru transport
 • Cea mai bună viziune de dezvoltare a huburilor logistice

Secțiunea 6 – Tehnologie

 • Cel mai bun proiect de management al traficului
 • Cea mai bună tehnologie pentru transportul public
 • Cea mai bună inițiativă MaaS
 • Cel mai bun proiect de transformare digitală a transportului public
 • Cea mai bună soluție de Smart Ticketing
 • Cea mai bună soluție de parcare inteligentă
 • Cea mai bună soluție GIS

Secțiunea 7 – Premiile speciale oferite de Asociația Română pentru Smart City

 • Cea mai bună soluție financiară, consultanță și program pentru transportul public
 • Cel mai bun proiect pentru diversitate, incluziune și echitate
 • Excelență în siguranță – Antreprenor
 • Excelență în mediu – Antreprenor
 • Cel mai bun proiect de transport sustenabil
 • Cea mai bună inițiativă de mobilitate activă – Cycling and Walking
 • Excelență în tehnologie
 • Cel mai bun design de infrastructură feroviară / rutieră
 • Cel mai bun partener de servicii pentru transportul public
 • Cea mai bună campanie de marketing pentru transportul public

3.4. Proiectele care nu îndeplinesc unul sau mai multe dintre condițiile de eligibilitate menţionate anterior vor fi respinse automat. Proiectele care îndeplinesc toate condițiile de eligibilitate, vor fi acceptate pentru a fi incluse în procesul de evaluare.

Articolul 4 – Criterii de evaluare și jurizare

 • 20% Grad de replicabilitate
 • 20% Funcționalitate și implementare
 • 20% Impact în comunitate
 • 20% Inovație și creativitate
 • 20% Calitate

Articolul 5 – Documentație

5.1. Solicitanții trebuie să completeze toate câmpurile din cadrul aplicației electronice disponibile la adresa https://ropat.ro/gala-awards-2022/ înainte de data de 10.10.2022, ora 23:59, pentru ca proiectul să poată participa la selecția proiectelor. Este obligatoriu ca proiectele depuse să fie însoțite de fotografii/materiale video reprezentative (proiectele finaliste pot fi prezentate în cadrul galei sub forma unui montaj creat de organizator pe baza materialelor furnizate la înscrierea proiectului, dacă acesta este considerat relevant de juriu).

5.2. Formularul online de înscriere trebuie integral completat pentru examinare de către juriu.

5.3. Formularele incomplete nu vor fi luate în considerare de către juriu.

5.4. Solicitanții acceptă și sunt de acord că pot fi contactați de organizatori în scopul de a clarifica anumite informații sau în cazul unor formulare incomplete.

Articolul 6 – Conținutul documentației

6.1. Solicitanții trebuie să urmeze instrucțiunile oferind în același timp documentația relevantă prin formularul disponibil în site-ul oficial al competiției: ropat.ro

6.2. În descrierea proiectului, solicitanții vor explica beneficiile proiectului/tehnologiilor folosite și vor detalia efectele implementării proiectului în comunitate. Este indicat să includă testimoniale, diagrame, ilustrații, studii, componente financiare și alte informații pe care le consideră necesare pentru a oferi o imagine completă, corectă și reală a proiectului prezentat.

6.3. În descrierea proiectului, solicitanții vor aborda cel puțin câmpurile obligatorii ale formularului de înregistrare.

6.4. Toate informațiile trebuie completate în limba română.

6.5. În cazul unor probleme tehnice, vă rugăm să ne contactați la 2022@ropat.ro.

Articolul 7 – Înscrierea proiectelor

7.1. Numărul maxim de categorii la care puteți înscrie un proiect (indiferent de categoriile alese) este limitat la 3.

7.2. Organizatorii vor informa participanții prin e-mail cu privire la stadiul înscrierii (înscriere completă sau dacă sunt necesare informații suplimentare).

7.3. În general, și indiferent de tipul de proiect, Participanții trebuie să furnizeze o descriere completă și onestă a statutului proiectului, în special în ceea ce privește proprietatea intelectuală. Participanții își asumă integral răspunderea pentru orice reclamații, prejudicii produse din cauza nerespectării proprietății intelectuale.

7.4. Participarea la concurs presupune, de asemenea, că toate informațiile furnizate sunt adevărate și exacte. Orice situație de prezentare a unor date eronate poate duce la excluderea participantului.

7.5. Participanții permit în mod expres folosirea imaginii, a rezumatului, a oricăror informații din proiect, destinate publicului pentru promovarea acestuia. Se prezumă a fi informație publică orice informație nu este semnalată altfel la momentul înregistrării proiectului.

Articolul 8 – Procesul de selecție a proiectelor

8.1. Organizatorii vor fi responsabili de realizarea procesului de depunere a candidaturilor (realizarea platformei online de înscriere), precum și de anunțarea participanților cu privire la modificările survenite în diferitele etape ale concursului.

8.2. Dacă juriul decide astfel, câștigătorii  pot fi informați prin e-mail înainte de ceremonia de premiere a Galei Reuniunea Operatorilor, Producătorilor Și Autorităților Din Transportul Public asupra rezultatului proiectului, competitorii având obligația de a menține secret rezultatul până la anunțarea publică de către organizator. Rezultatele deliberărilor rămân strict confidențiale până la publicarea oficială a câștigătorilor.

8.3. Organizatorul va transmite către câștigător diploma și trofeul (acolo unde este cazul), după stabilirea câștigătorilor finali.

Articolul 9 – Premii

9.1. Premiile pentru Transportul Public nu includ o remunerație financiară pentru câștigători, iar câștigătorii nu vor solicita niciun echivalent financiar.

9.2. Premiile servesc drept recunoaștere a rezultatelor și potențialului în domeniul Transportului Public pentru proiectele jurizate.

9.3. Valoarea premiilor constă în vizibilitatea și prestigiul de care se vor bucura câștigătorii în urma desemnării lor.

Articolul 10 – Obligațiile legale

10.1. La depunerea proiectelor, Participanții se angajează la următoarele:

 • Să furnizeze informațiile necesare cu bună credință și să transmită răspunsul la orice solicitare a Organizatorilor în termen de maximum 48 de ore, referitor la proiectul înscris.
 • Să accepte criteriile de participare la concurs.

10.2. Participanții trebuie să respecte dispozițiile legale în vigoare aplicabile proiectului, în special dispozițiilor privind dreptul fiscal, dreptul muncii, drepturile de proprietate intelectuală și industrială, inclusiv mărcile comerciale, brevetele, drepturile de autor și drepturile de bază.

10.3. Participanții iau la cunoștință faptul că nerespectarea criteriilor de evaluare a propunerilor lor poate duce la respingerea acestora.

10.4. Răspunderea privind înscrierea unor proiecte care pot duce la litigii prind proprietatea intelectuală revine strict competitorilor, iar orice eventuale litigii vor fi în sarcina celor care înscriu proiectul.

10.5. Câștigătorii Gala Premiilor pentru Transportul Public sunt de acord să: 

 • menționeze în toate comunicările și declarațiile unde precizează premiul, că sunt câștigători ai Galei Premiilor pentru Transportul Public.
 • furnizeze toate informațiile relevante, care pot fi publice, privind progresul proiectului lor la solicitarea organizatorului;

Articolul 11 – Publicitate și comunicare

11.1. Solicitanții și câștigătorii autorizează în clar organizatorul la: Publicarea datelor de contact și a descrierii proiectului lor, informații furnizate în procesul de aplicare, sau în cadrul activităților de informare și comunicare legate de Gala Premiilor pentru Transportul Public.

Această prevedere se referă la toate materialele de comunicare și mass-media corporative și publice: fișiere, comunicate de presă, site-uri web, înregistrări video, etc.

Articolul 12 – Confidențialitate

12.1. Membrii juriului și toate celelalte persoane care au acces la dosarele depuse în cadrul Gala Premiilor pentru Transportul Public sunt obligate să trateze informațiile furnizate de către Participanți ca fiind confidențiale, cu excepția elementelor necesare comunicării legate de Concurs.

12.2. Membrii juriului care au acces la proiectele înscrise în cadrul concursului sunt de acord să trateze toate informațiile referitoare la proiectele care nu au fost selectate ca strict confidențiale dacă au fost semnalate ca atare.

Articolul 13 – Litigii

13.1. Actul de depunere a cererii implică acceptarea fără echivoc a prezentelor reglementări de către participanți, fără posibilitatea de contestare cu privire la rezultate, care nu pot fi contestate, având în vedere că membrii juriului sunt decidenții finali ai propriilor evaluări.

Orice informații suplimentare pot fi acordate prin transmiterea unei cereri la info (@) arsc.ro